ΠΡΟΦΙΛ

Ο όμιλος επιχειρήσεων «Ε . ΑΤΤΑΛΙΩΤΗ» μία καθαρά οικογενειακή επιχείρηση στην οποία σήμερα δραστηριοποιούνται 3 γενιές συγχρόνως διαθέτει 3 εταιρείες την Ε.ΑΤΤΑΛΙΩΤΗΣ ΑΕΒΕ , την ΑΤΤΑΛΚΟ ΕΠΕ και την ΙΚΑΡΟΣ ΕΠΕ . Είναι η μεγαλύτερη ολοκληρωμένη επιχείρηση εμπορίας αυτοκινήτων καινούργιων & μεταχειρισμένων στον χώρο του Αιγαίου και μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες της Ελλάδος με ετήσιο κύκλο εργασιών που υπερβαίνει τα 9.000.000 € και με έμψυχο δυναμικό 37 ανθρώπων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012